Vyprošťovací akce v jeskynním systému potoka Lopače v Ostrově u Macochy.

Zde jsme navázali spolupráci s tehdejším 74. plukem civilní obrany z Bučovic, a posléze díky tehdejšímu náčelníkovi ženijní služby tohoto pluku i se Záchrannou brigádou kynologů jihomoravského kraje jejímž byl členem. V rámci této spolupráce se nám sbor začal zúčastňovat akcí, které tyto složky prováděly, a využívat jejich výcvikových zařízení a prostor.
autor: starosta sboru