Sběr elektroodpadu už i v Blansku a okolí

Je možné domluvit odvoz rozměrnějších spotřebičů na tel. 603 898 618. Svoz bude probíhat každé liché pondělí.

20.8.2015 - velitel jednotky