Čerpání potoka Lopače.

Na doplnění ke spolupráci a materiální pomoci jeskyňářům při průzkumu systému potoka Lopače.

Fotografie: Příprava na čerpání vstupního sifonu. A už se pumpuje. Vysávání bahna ze sifonu. Rozplavování sedimentů.
autor: starosta sboru