Naše účast na oslavách.

V roce 1993 jsme se zúčastnili výročí 100 let hasičského sboru ve Lhotě Rapotině. 
autor: starosta sboru