Slavnostnímu spuštění nového webu, předcházela vernisáž na hasičské zbrojnici.

Poděkování patří hlavě tvůrcům nového webu.
autor: starosta sboru