Úklid techniky v hasičské zbrojnici.

V rámci úklidu jsme vytáhli naše historické i méně historické stroje a vysmejčili hasičku.
autor: starosta sboru