Výstava hasičské techniky ve Vysokém Mýtě, návštěva muzea v Polsku.

Mimo uvedené výcvikové a pracovní akce se snažíme zachraňovat starou hasičskou techniku a vybavení před zlikvidováním, a zúčastňujeme se s touto technikou na pozvání hasičských sborů oslav výročí jejich založení. V roce 1999 jsme byli se dvěma stříkačkami od firmy V.I. Stratílek na oslavách stého výročí založení této továrny na výrobu hasičské techniky ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k těmto muzejním zájmům se naši dva členové zúčastňují setkání sekce sběratelů hasičské historie při hasičském muzeu v Přibyslavi a spolupracují s řadou sběratelů a muzeí v Evropě.
autor: starosta sboru