Školení prevence - Hasík.

Ve dnech 10. - 12.10. a 22. - 23.11.2008 se zúčastnili 3 členové našeho sboru školení na preventivní výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva => Hasík.


Oficiální text: Úvodní fází výchovně vzdělávacího a preventivního programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" je "odborný výcvik" pro příslušníky HZS a JSDH, kteří budou odborně vyškoleni pro práci "instruktorů", po jehož absolvování jsou připraveni pro práci na školách. Výcvik je realizován formou třídenního intensivního metodického kursu a následně (po cca. 4 - 6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole) formou dvoudenního supervizního semináře, který poslouží pro výměnu nově získaných zkušeností apod.

Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi. Nemáme v úmyslu učit instruktory pouze předávat informace! Chceme je současně naučit hovořit s dětmi o věcech, které je zajímají a v průběhu těchto diskusí otevírat různá témata týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Dvojice instruktorů poté působí v třídních kolektivech na škole a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky a schématu výuky se stejnou skupinou dětí na základních a speciálních školách (příp. ve třídě víceletého gymnázia), což umožňuje navázaní bližšího kontaktu a překonání komunikačních bariér. Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. V průběhu celého programu přednášející směřují k vytvoření kamarádské atmosféry, pomocí níž se pak děti stávají jeho aktivní součástí. Velký důraz je kladen na maximální využití didaktických pomůcek a propagačních materiálů, jako drobných odměn pro děti. Tyto materiály budou součástí “balíčku”, který si každá dvojice z kurzu odnese. Zmíněné materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se tímto také nepřímo zapojí do výukového programu.

autor: starosta sboru